Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0976.811.241
Hotline: 0976.811.241

Dự án lò K1, K2,K3 Nhà máy TOTO Thăng Long

Chủ dự án: Nhà máy TOTO Thăng Long
Sửa chữa bảo dưỡng lò K1, K2,K3 Nhà máy TOTO Thăng Long

Một số hình ảnh thi công sửa chữa bảo dưỡng lò K1, K2,K3 Nhà máy TOTO Thăng Long: